Vicodin

kr 1,430.61

TABLETTER 5-300 mg
Denna kombinationsmedicin används för att lindra måttlig till svår smärta. Den innehåller en opioid smärtstillande medel (hydrokodon) och en icke-opioida smärtstillande medel (acetaminofen). Hydrokodon fungerar i hjärnan för att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta. Acetaminophen kan också minska feber. Denna produkt rekommenderas inte för barn yngre än 6 år på grund av en ökad risk för allvarliga biverkningar (såsom långsam/grund andning).
Category: