Oxynorm

kr 1,792.47

OxyNorm är ett lugnande smärtstillande medel. Det används för att behandla extrem smärta, till exempel efter en aktivitet eller en verklig skada eller plåga från sjukdom. är lugnande smärtstillande. Det används för att behandla extrem smärta, till exempel efter en aktivitet eller en verklig skada eller plåga från sjukdom.

Det används också för olika typer av långvarig plåga när mer sårbara smärtstillande medel, till exempel paracetamol, ibuprofen och antiinflammatorisk medicin, inte har fungerat.

Oxynorm är bara tillgänglig på lösning. Det kommer som måttliga administreringstabletter, fodral och en vätska som du sväljer. Det kan också ges som en infusion, men detta görs vanligtvis på kliniken.

Oxynorm är dessutom känt under varumärkena Oxynorm och OxyContin.

Det ges ibland som en tablett som dessutom innehåller ett läkemedel som kallas naloxon (Targinact). Detta används för att förhindra vissa resultat, till exempel blockering.

Oxynorm kan tas av vuxna och barn mognar flera månader och mer etablerade.

Spädbarn, små ungdomar och mer etablerade individer kommer säkert att få resultat.

Vad OxyNorm -behållare tas för

OxyNorm -fodral innehåller oxikodonhydroklorid. Oxykodon har en plats med en samling läkemedel som kallas narkotiska smärtstillande medel.

Category: